OEFENDAG:

KENNISMAKINGS-/OEFENDAG:
In het voorjaar wordt er meestal in de regio Haarlem een (niet verplichte) studiedag gehouden waarin de deelnemers zowel met elkaar als met het programma kennis kunnen maken.
De kosten van die studiedag bedragen 10 euro; nadere info volgt nog.