VERVOER:

Ieder dient zelf voor vervoer te zorgen; zodra de deelnemerslijst compleet is, wordt deze aan eenieder toegezonden zodat je dan kunt bekijken of je wellicht met anderen kunt meerijden.